Wat is Lean?

Lean is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert en de competitiviteit helpt verhogen.
Deze aanpak leidt tot het reduceren van kosten door eliminatie van verspillingen, verhogen van klantentevredenheid, het verhogen van de kwaliteit en het verkorten van de doorlooptijden.

Er wordt ge´nvesteerd in mensen door gebruik te maken van hun kennis en kunde.

 

Waarom Lean?

Momenteel is Lean een van de belangrijkste managementtechnieken.
Lean is geen tool of methode maar een levenswijze waardoor het change-management zeer belangrijk en bepalend is voor het welslagen van een Lean traject.

Essentieel binnen de lean filosofie is een voortdurend streven naar first-time-right en het leveren van kwalitatieve producten en diensten met minimale verspilling van materiaal, arbeidstijd, transport, energie, ruimte en talent.